DELA
Foto: Pressbild

Svenskt sjöfartsstöd till fartyg som inte är i trafik

Den svenska regeringen föreslår ett tillfälligt sjöfartsstöd för anställda på fartyg som inte är i trafik, för att lindra rederiernas svåra ekonomiska situation.
Tanken är att stödet ska gälla retroaktivt från den 13 mars och resten av året. Stödet, som alltså än så länge bara är ett förslag, skulle stärka den svenska sjöfartens konkurrenskraft och ges till rederierna, och baseras på skatt på sjöinkomst, arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift, enligt nyhetsbyrån TT.