DELA
Foto: PRIVAT

Svenska motioner ska gynna Åland

Tre motioner som rör Åland har lämnats in till behandling i Sveriges riksdag av riksdagsledamot Per Lodenius (C).
En av motionerna rör elöverföringsavgiften på cirka 12 miljoner kronor som Åland betalar årligen enligt Vattenfalls tariffsystem. Lodenius vill att elöverföringsavgiften slopas och att Åland betraktas som ett eget elland på samma sätt som Sverige i förhållande till Norge, Danmark och Finland. I Norden förekommer inga elöverföringsavgifter mellan länder.

Han efterlyser en ny översyn som får som följd att Kraftnät Åland jämställs med stamnätsbolaget Svenska Kraftnät och att gränshindret avlägsnas.

Den andra motionen gäller åländska studerandes likvärdiga möjligheter till praktik inom olika inrättningar i Sverige, en möjlighet som i dag saknas.

Den tredje motionen handlar om Sveriges roll som garantskap för Ålandsöverenskommelsen med Finland i Nationernas Förbund 1921. (ao)