DELA

Svårt år för Lundqvistrederierna

Lundqvistkoncernens Alfa och Hildegaard redovisar kraftigt försämrade resultat jämfört med för ett år sedan. Det sammanlagda resultatet för de två koncernerna blir något över 3 miljoner på minussidan, samtidigt har omsättningen nästan halverats.
– Det har varit ett mycket tufft år, säger Lundqvistrederiernas vd Ben Lundqvist.

De negativa utvecklingen beror på flera faktorer under bokslutsperioden från april 2017 till mars 2018. För tillfället finns det för mycket tonnage inom den globala tankerbranschen jämfört med efterfrågan, säger Lundqvist.

Den långa perioden med exceptionellt låga räntenivåer har lett till att rederier beställt nya fartyg som finansierats med billiga lån. Det har i sin tur medfört att det nu finns mer tonnage än det finns efterfrågan för.

Lundqvistkoncernens situation är på så vis stark att både Alfa och Hildegaard är lånefria.

– Vi är ganska unika i det avseendet, säger Ben Lundqvist.

En annan stor faktor är dollarkursen. Dollarn tappade drygt 15 procent mot euron under räkenskapsperioden vilket medförde ett klart bortfall. Eftersom koncernerna inkomster i huvudsak är i dollar minskar euroinkomsterna i takt med att euron stärks.

På torsdagen levererade varvet Sumitomo i Japan det femte systertankfartyget till Lundquist Shipping Company Limited, ett intressebolag till Alfa och Hildegard. Fartyget döptes till Sword, samtidigt döptes det sjätte fartyget i serien till Lancing. Både Sword och Lancing har är drygt 228 meter långa och har ett bruttodräktighet på 57 000.

Sammanlagt har sju fartyg beställts.