DELA
Foto: Jonas Edsvik

Svåra val på liv och död för gravida

Färre och färre barn med Downs syndrom föds på Åland. Det är det krassa resultatet av att samtliga gravida numera erbjuds KUB-test i Åbo. Före vecka 13 kan KUB-testet göras och sedan är tiden knapp att bestämma vad ett resultat som visar en avvikelse ska leda vidare till.

Via broschyrer och samtal med barnmorska och hälsovårdare får kvinnan med sin partner information om vad som gäller. Men beslutet ligger helt på de blivande föräldrarna.

Drygt hälften av föräldrarna tackar ja till testet. Det antalet har legat rätt konstant genom de här åren.

Man kan förstås också välja bort KUB-testet – det gör alltså ungefär 40 procent av paren.

– I testet kan man se om fostret har en mindre komosomavvikelse. Man kan också hitta foster med stora skador, som att de saknar hjärna, och inte bedöms få leva ett vanligt liv, berättar primärvårdens klinikchef Birgitta Hermans. Då väljer man att avsluta graviditeten. Men det finns många mellanlägen, man vet aldrig med 100 procents säkerhet hur skadat barnet är och vad det leder till.

Birgitta Hermans arbetar nu på att försöka få KUB-testerna genomförda på Åland.

– Det enklare för kvinnan, men också dyrare. Räknar man bort restid och förlorad arbetsinkomst för två personer, kanske det ändå går på ett ut.

Tillvägagångssättet är att först görs ett ultraljud där graviditeten konstateras. Sedan tas ett blodprov på Åland och ett ultraljud i Åbo.

Om svaret visar att det finns hög risk för avvikelser, sker all behandling i Åbo. Där görs eventuella fostervattensprov, som sedan ger resultat om barnet har Downs syndrom som är den vanligaste kromosomavvikelsen.

Blodprov

Gravida över 40 år erbjuds i dag ett blodprov kalls NIPT. Det testet tar fasta på att fostrets DNA förekommer i mammans blod under graviditeten.

– Det är tyvärr mycket dyrt, säger Birgitta Hermans, vi hoppas att det småningom blir billigare.

Får föräldrarna hjälp med att fatta beslut om att göra screeningen?

– Information får de, men hälsovårdarna ska vara neutrala. Det är föräldrarna själva som avgör saken. Det är en fördel om man vet vad man gör vid en eventuell avvikelse redan när man beslutar om att resa till Åbo och göra testet.

Varför har man ett sådant här erbjudande?

– Det var finska staten som tog ett beslut att alla kvinnor ska erbjudas fosterscreening och vi kände att även åländska kvinnor ska få det.