DELA
Foto: Joakim HolmströmSJÖRÄDDARE Svante G körde bland postrotebåtarna eftersom man fått ett uppdrag av tävlingsledningen.

Svall från Svante G orsakade mastbrott

Sjöräddningens Svante G körde genom Postroddens båtfält med så hög fart att en av båtarna, Kristina, fick mastbrott av svallet.
Besättningen på Svante G får kritik inte bara för svallet utan också för att de inte genast stannade vid Kristina.

Det visar sig att orsaken var ett lastfartyg som var på väg att korsa fältet med postroddsbåtar. Tävlingsledningen dirigerade ut Svante G för att hejda fartyget.

– Vi beklagar att vi var tvungna att köra genom båtfältet och det obehag som våra svall kan ha förorsakat, men det gjordes för att säkra att lastfartyget inte skulle korsa fältet, säger sjöräddarnas verksamhetsledare Dag Lindholm.

Tävlingsledningen bestämde också att den närmaste enheten Rescue Stenhammar skulle ta hand om mastbrottet och Svante G om lastbåten.

– Saken har diskuterats med skepparen på Kristina och ursäkt har framförts, han har lovat att ge sin rapport om händelsen.