DELA
Foto: Kiki Alberius-Forsman<07_Bildrubrik>INFLYTTNING Kommunstyrelsen i Sund vill ta emot en flyktingfamilj i höst eller nästa vår.

Sund vill ta emot flyktingfamilj i höst

Kommunstyrelsen i Sund föreslår att kvotflyktingar, en familj på maximalt fem personer, ska tas emot i höst eller nästa vår. Beslutet i kommunstyrelsen var enhälligt.

Tidigt i höstas lämnade ledamoten Christer Mattsson in ett initiativ om att kommunen skulle utreda möjligheterna för en flyktingfamilj på 4-6 personer att flytta till kommunen. En arbetsgrupp utsågs och i november bads kommunfullmäktige ge ett förhandsbesked om intresset. I så fall skulle kommunstyrelsen och arbetsgruppen gå vidare med att lösa bostadsfrågan, lista nödvändiga stödfunktioner och samordna mottagandet med någon annan kommun.

När frågan behandlades i kommunfullmäktige föreslog ledamoten Tony Ek (S) att kommunen skulle ge ett bidrag till hjälporganisationer i stället för att ta emot en flyktingfamilj. Hans förslag fick inget understöd.

I måndags beslöt en enig kommunstyrelse att föreslå för fullmäktige att en kvotflyktingfamilj tas emot i höst eller nästa vår. Kommundirektören fick fullmakt att ingå avtal med Egentliga Finlands NTM-central och med ÅHS under förutsättning att fullmäktige godkänner det kommunala intergrationsprogrammet.

Eventuella kostnader som inte har budgeterats för flyktingmottagning hanteras främst via tilläggsmedel, är kommunstyrelsens förslag.