DELA
Foto: Andreas Dienert

Sund sänker skatten 2024

Inkomstskattesatsen för 2024 sänks från 19,50 procent till 19 procent. Det beslutade Sunds kommunfullmäktige på sitt senaste möte.

Bakgrunden är att budgetförslaget för 2024 visar ett överskott på cirka 80 000 euro före skattesänkning. Sänkningen av inkomstskatten motsvarar en intäktsminskning för kommunen om 90 000 euro. Fastighetsskatten bibehålls på samma nivå som i år.

Fullmäktige beslutade på samma möte att godkänna att en gemensam räddningsmyndighet bildas med Jomala kommun som huvudman och med Sunds kommun som medlem. (ss)