DELA
Foto: <07_Bildrubrik>MAGNETDRIVET I Hyperloops lågtrycksrör ska de små poddarna med passagerare och gods åka fram och tillbaka olika långa sträckor både i tunnlar under havet och ovan jord, är det tänkt. Poddarna åker on demand, alltså när det finns behov, och utan tidtabell. Hyperloop Technologies

100.000 dollar till tunnelutredning

En inledande förstudie gällande fast förbindelse Stockholm-Åland-Helsingfors är igång och  företaget Hyperloop Technologies bidrar med 100 000 dollar, det framgår av den tidsplan som bifogades ansökan om finansiering av tillväxt- och regionplanenämnden i Stockholm.

Föglöbon Otto Hojars nya bolag FS Links är huvudman för för studien och enligt tidsplanen planerar FS Links  en nyemission efter sommaren. Då siktar bolaget också på ”nationell finansiering 2 x 500 K€ för Fas 2 studie”, alltså en miljon euro från Finland och möjligen Åland. I vilket skede markägarfrågan aktualiseras framgår inte.

– Företaget har anlitat fem olika konsultföretag som tittar på olika delar av hela sträckan. Det finns en sjusidig lista med olika detaljer som ska kartläggas – passagerar- och godsmängder, antal invånare, tillväxtsiffror och regionala satsningar med mera, säger Mårten Fröjdö från Företagarföreningen på Åland.

Han berättar att Kungliga Tekniska Högskolan KTH i Stockholm och Aalto-universitetet i Helsingfors hjälper till med datainsamling. Sammantaget ska studien visa om det finns förutsättningar för en fast förbindelse.

Vem bekostar studien?
– Den är privatfinansierad. Det finns ett stort intresse för förbindelsekorridorer på olika håll i världen och man har lyckats attrahera investerare. Förra månaden var man uppe i 100 miljoner dollar.