DELA
Foto: Stefan Öhberg

Digitalisering skapade enighet i lagtinget

Enigheten i lagtinget var stor på onsdagen när landskapsregeringen lade fram sitt meddelande om den fortsatta digitaliseringen av det offentliga Åland.– Det kommer att ta tid och det kommer att kosta, sa näringsministern Fredrik Karlström (MSÅ), som ansvar-ar för digitaliseringsfrågor.