DELA
Foto: Rasmus Olin<07_Bildrubrik>VÄLKOMNAR FLER Linda Pussinen står bakom kampanjen No More Poo! och Facebooksidan Baltic Sea Responsibility. 1700 personer gillar sidan idag, men om någon vill engagera sig mer i kampanjen är det välkommet. ”Det finns hur mycket som helst att göra!”

Stort stöd för bajsupprop

När Linda Pussinen fick höra talas om att kryssningsfartygen ska få fortsätta släppa ut avloppsvatten i Östersjön kände hon att hon måste agera.

Nu har hennes kampanj No more poo! fått hela 1 700 följare på Facebook och rederierna börjar vakna.
Redan 2011 beslöt FNs sjöfartsorganisation IMO att förbjuda allt utsläpp av avloppsvatten från passagerarfartyg i Östersjön, förutom då avloppet effektivt renas ombord från fosfor och kväve. Tanken var att förbudet skulle börja gälla från 2016, men på grund av kraftigt motstånd från kryssningsindustrin har förbudet skjutits upp.

Som tidsplanen ser ut nu blir förbudet av tidigast 2019 för nya fartyg och 2021 för befintliga fartyg och fram till dess gäller att avloppsvatten får släppas ut 12 sjömil från land, 3 sjömil från land om vattnet är delvis renat.

– När jag fick reda på det tyckte jag att det var bedrövligt. Så småningom formade sig tanken att göra en uppvaktningskampanj riktad mot rederierna, säger Linda.

Pussinen började på egen hand att skicka mail till de olika rederierna som har kryssningsfartyg i Östersjön för att få reda på vad de gör av sitt avloppsvatten.

På hennes Facebooksida Baltic Sea Responsibility No More Poo! finns en brevmall och en lista med e-postadresser för den som vill följa hennes exempel.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!