DELA
Foto: Stefan Öhberg

Stort oljeläckage i Östersjön

Ett stort oljeläckage har observerats utanför Utö. Läckaget bekämpas just nu.
Sjöbevakningen i Västra Finland observerade på torsdagsmorgonen ett stort oljeläckage i Östersjön. Oljeutsläppet hittades omkring 25 sjömil sydväst om Utö.

Oljebekämpningsenheter arbetar just nu med att bekämpa läckaget. De första enheterna anlände till platsen på torsdagseftermiddagen och ytterligare förstärkning väntas ännu.

Enligt Gränsbevakningens uppskattning är det fråga om ett nio sjömil långt och omkring halvt sjömil brett läckage av mineralolja.

Sjöbevakningen utreder nu vilka fartyg som rört sig i området och som kan tänkas ha orsakat läckaget.

Prover tas från de fartyg som har passerat området och nu tagit i hamn i Finland. Sjöbevakningen har även begärt utländska myndigheter att ta prover från de fartyg som passerat området och tagit i hamn vid utländska hamnar.

Oljebekämpningsarbetet väntas pågå hela natten.