DELA

Stort intresse för sjukskötarutbildningen

Intresset för att utbilda sig till sjukskötare är svalt i hela landet. Men inte på Åland.

Yrkeshögskolan Novia ordnar i år en tilläggsantagning till sjukskötarutbildningen för att fylla alla 45 studieplatser och har så gjort de senaste åren, enligt Svenska Yle.

Men på Högskolan på Åland har sjukskötarutbildningen ett av de högsta söktrycken med över 80 förstahandssökande till 20 studieplatser. Vicerektor Bettina Brantberg-Ahlfors, ser flera orsaker:

– Det beror förstås på att vi har en bra utbildning av god kvalitet som har ett gott rykte. Den viktigaste marknadsföringen är de studerande själva och vad de berättar vidare, säger hon.

– Sedan finns det samhälleliga faktorer som inverkar, som att det till exempel i Sverige är svårt att komma in på sjukvårdsutbildningen på grund av ökat intresse där. Vi ser en viss ökning i antalet sökanden från Sverige i år.

Förutom från Sverige är ett tiotal av de som sökt till högskolans sjukskötarutbildning från fastlandet.

– Men flest är från Åland.

I fjol hade utbildningen ungefär 60 förstahandssökande, uppskattar Brantberg-Ahlfors.

– Det är också riktigt bra, men i år är det en markant ökning.

Hon menar att det höga söktrycket är något för alla ålänningar att vara glada över.

– Det är glädjande att många vill satsa på vårdyrket och vi kan vara stolta över att vi har sjukvårdens framtid tryggad.