DELA
Foto: Stefan Öhberg

Stort antal reflexer uppfyller inte kraven

Tjugotvå reflexer och LED-lampor dras tillbaka från marknaden, sex av dem återkallas efter en undersökning gjord av Säkerhets- och kemikalieverket.

Reflexen är den näst viktigaste och näst mest använda säkerhetsutrustningen efter säkerhetsbältet. Enligt en undersökning förhåller sig 99 procent av finländarna positivt till reflex, skriver Trafikskyddet.
I ett tillsynsprojekt har Säkerhets- och kemikalieverket, Tukes, undersökt reflektionsförmågan hos flera tiotals reflexer. Resultaten var mycket dåliga, skriver man i ett pressmeddelande.

”I år drogs 22 reflexer och produkter innehållande LED-lampor tillbaka från marknaden, och sex av dem blev också föremål för återkallelse. Det fanns fler brister i LED-produkter än i vanliga reflexer.”
De drygt 40 provexemplaren som undersöktes kommer från olika butiker i Tammerfors- och huvudstadsregionen, onlinebutiker och leverantörer av reklamgåvor. En del var vanliga reflexer och en del produkter med inbyggt LED-ljus.

Få uppfyller krav

För de vanliga reflexerna mätte man reflexvärden, arean av reflexförmågan och man bedömde märkningarna. En produkt drogs tillbaka från marknaden för att den var för liten och tre återkallades på grund av dålig reflexförmåga. Dessutom avslutades försäljningen och marknadsföringen av en produkt.
Hos sammanlagt elva av de testade reflexerna fanns brister i dokumentationen, märkningen och bruksanvisningen. Bara två av tretton uppfyllde alla krav.
Förutom reflexer finns det på marknaden olika LED-lampor som är avsedda att användas på samma sätt.
”Produkter som ska användas som reflexer och som är avsedda att göra användaren mer synlig, är personlig skyddsutrustning”, säger överinspektör Asta Koivisto vid Tukes.
Men utifrån resultatet i undersökningen kan LED-lamporna inte identifieras som personlig skyddsutrystning. Flera av dem såldes också med påståenden om reflexförmåga, trots att deras reflexvärden var närmast obefintliga, enligt pressmeddelandet.

”Kontrollera vid köp”

Tukes lät testa tio produkter med LED-ljus och beslutade att tre av dem ska återkallas eftersom de har sålts på ett vilseledande sätt som reflexer, trots att de hade mycket dåliga reflexvärden. Tre produkter drogs tillbaka på grund av dokumentbrister och försäljningen av tre andra avslutades.
Personlig skyddsutrustning måste uppfylla kraven som finns och åtföljas av bruksanvisning och uppgifter om bland annat CE-märkning och tillverkare.
Resultatet från Tukes undersökning tyder på att importörer av reflexer inte känner till sina skyldigheter, inte ser till att produkterna är säkra och uppfyller dessa krav, enligt pressmeddelandet.
”Om en produkt påstås reflektera i mörker, men i själva verket inte gör det ordentligt, kan den orsaka fara i trafiken. Den som rör sig i mörkret tror att hen syns för bilisterna och andra som färdas i trafiken, även om så inte är fallet, och då löper man risk att råka ut för en trafikolycka”, varnar överinspektör Riikka Väänänen vid Tukes.
”Även konsumenten bör vid köp kontrollera att reflexen har de märkningar och den bruksanvisning som krävs”, skriver Tukes.

FAKTA

Produkter som dragits tillbaka från marknaden från och med början av 2022 finns på webbplatsen Farliga produkter som upprätthålls av Säkerhets- och kemikalieverket Tukes.