DELA
Foto: Pressbild
Vacker och nästintill orörd natur. Översiktsbild av Klyndaklobbarna, Brändö, med omgivande vatten.

Storklyndan blir naturreservat i landskapets ägo

Landskapsregeringen har köpt Klyndaklobbarna – inklusive ön Storklyndan med omgivande vatten – på nordöstra Brändö. Syftet är att göra fastigheten till naturreservat.

Nyheten framgår i ett pressmeddelande från landskapsregeringen. Förvärvet har gjorts inom ramen för LIFE-IP Biodiversea-projektet. Landskapsregeringen bjöd 220 000 euro för området.

I pressmeddelandet noteras att bara 3 procent av Ålands havsmiljöer är skyddade. Det är långt under målsättningarna som ställdes upp för år 2020, enligt vilka 10 procent av havsområdena inom Europeiska unionen skulle vara skyddade.

Klyndaklobbarna med Storklyndan pekas ut i MARXAN-analysen som ett område med höga naturvärden och som ett lämpligt område att inrätta nya skyddsområden på. Undersökningar gjorda inom ÅlandSeaMap-projektet 2020 visar att området har väldigt hög biodiversitet, med bra representation av både fler- och ettåriga alger, välmående rödalger (klassificerade som starkt hotade), ett välmående blåstångsbälte (klassificerade som starkt hotade) samt en riklig mängd med blåmusslor.

Foto: Pressbild
Mångformig undervattensvegetation med gaffeltång i förgrunden.

”Projektets huvudmål är att stärka skyddet av den marina naturen och genom att inrätta ett naturreservat på något av de mest artrika och nästintill orörda områdena på Åland känns fantastiskt,” skriver projektkoordinator/marinbiolog Charlotta Björklund i pressmeddelandet.

”Klyndaklobbarna har både kulturhistoriskt värde samt enormt vacker undervattensnatur. Området kommer således att bli ett fint tillskott till det åländska marina naturskyddet.”

Fiskeläge

På ön Storklyndan ligger också ett genuint bevarat fiskeläge.

”Naturen är en del av oss ålänningar och vi behöver garantera att den bevaras för framtiden. Att hitta områden med denna biodiversitet och kulturhistoriska värde är sällsynt nuförtiden,” skriver ansvarig minister Christian Wikström (Ob) i pressmeddelandet.

Foto: Pressbild
Välbevarat gammalt fiskeläge på Storklyndan.

Nya Åland skrev om MARXAN-analysen den 29 december 2021. Syftet med analysen är att systematiskt planera ett effektivt nätverk av skyddsområden som skyddar en viss del av på förhand valda naturvärden, samtidigt som andra aktiviteter störs så lite som möjligt. På basis av de objektiva resultaten avgör landskapsregeringen och beslutsfattare var det marina skyddsområdesnätverket bör utvidgas.

Till naturvärdena hör habitat (sandbankar, stora grunda vikar, etc), biotoper (rödalgssamhällen, blåstångssamhällen, etc) och hotade, sällsynta eller viktiga arter (tuvsträfse, raggsträfse, abborre, gös, etc). Till mänskliga aktiviteter räknas hamnar, farleder, fiskodlingar, badstränder, etc.

Biodiversea LIFE IP, FAKTA

 

Biodiversea LIFE IP (2021–2029) är Finlands största samarbetsprojekt för att trygga Östersjöns biologiska mångfald. Projektets centrala mål är att effektivisera skyddet av den marina miljön och främja en hållbar användning av naturresurserna i Finlands havs- och kustområden.

Källa: Forststyrelsens hemsida