DELA
Vattenskyddsområdet får namnet Bogskär naturreservat och ligger söder om Åland. Det innefattar Bogskärsholmsgruppen och utgör nu Finlands tredje största skyddsområde.

Åland får rekordstort vattenskyddsområde

Landskapsregeringen har inrättat ett nytt vattenskyddsområde i den yttre skärgården söder om Åland. Det blir Finlands tredje största skyddsområde.