DELA
Foto: Niklas Grönholm

Stor januariökning på hotellen

Totala antalet övernattningar på hotellen i januari var 6 334, vilket innebär en ökning om nästan 41 procent jämfört med januari 2018. Övernattningarna ökande både från Finland och från Sverige, rapporterar Åsub.

– De finländska övernattningarna ökade med nästan 78 procent och de svenska med åtta procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade i januari, den minskningen var knappt 26 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet, skriver Åsub, och fortsätter:

Siffrorna för januari 2018 baseras på uppgifter för 15 hotell. Under månaden har fem hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 16 procent i januari,i december 2018 var beläggningen drygt 11 procent.

Av de övernattande var drygt 64 procent från Finland och 32 procent från Sverige. De finländska gästerna stannande i genomsnitt 1,8 nätter och svenska gästerna stannade i genomsnitt 1,9 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt två nätter. I december stannade alla gästkategorier i genomsnitt 1,6 nätter.

Av övernattningarna i januari skedde nästan 71 procent på grund av fritid och närmare 30 procent på grund av yrke. I december var de siffrorna 74 respektive 26 procent.