DELA
Foto: Jonas Edsvik
Stellan Egeland (Ob) förvånades över att social- och hälsovårdsminister Arsim Zekaj (S) vill använda Åsubs undersökning som grund för lagstiftning. Egelands tolkning var att regeringen skulle lagstifta om hur hemarbetet ska fördelas, men det påtalade Arsim Zekaj att var en för snabb slutsats. Däremot kan utredningen vara bra för familjepolitiken.

Enkät om obetalda hemarbetet ifrågasätts av Ob

I vår ska Åsub undersöka hur män och kvinnor fördelar det obetalda hemarbetet – en undersökning som Obunden samling ställer sig kritisk till.