Stor enkät med Ålands alla kommuner: Hur gick 2022 och hur blir 2023?