DELA
Foto: Erkki Santamala

Stor ändring i båtregistret

Kraven i registret för fritidsbåtar mildras betydligt i ett nytt lagförslag som regeringen nu överlämnar till lagtinget.

Medan en öppen båt i dag måste registreras om utombordsmotorn är 20 hästkrafter eller starkare får den enligt förslaget vara 150 hästkrafter innan registrering krävs. Motsvarande ändring för inombordsmotorer är från 50 hästkrafter till 400.

Den som vill får också i fortsättningen registrera en båt med svagare motor. En fördel med det är att ägaren är lättare att spåra om båten skulle stjälas.

Om lagförslaget påverkar en eventuell framtida båtskatt är oklart eftersom man i riket inte ännu har bestämt hur skatten ska uppbäras. (tt-s)