DELA

Stöd och bidrag blir mer rättvisa

Barn, unga, äldre och funktionshindrade prioriteras då Mariehamn förnyar reglerna för bidrag till föreningar.

Och genusperspektivet beaktas.
Regelverket för hur staden fördelar stöd och bidrag är i dagsläget inte bra och skall revideras. Målet är att reglerna skall bli enhetliga och rättvisa och de skall omfatta alla typer av stöd från rena pengar till rabatter och hyror.

Dessutom vill politikerna i fullmäktige prioritera vissa grupper. Samtliga andra partier gav sitt stöd då Henrik Boström presenterade Moderaterna åsikt om att barn, unga och äldre skall prioriteras.

Socialdemokraterna ville ha funktionshindrade med på den listan. Barbro Sundback föreslog att de föreningar som får bidrag bör låta ledsagare till personer med funktionsnedsättning delta avgiftsfritt i olika evenemang, ett förslag som godkändes enhälligt av fullmäktige.

Fullmäktige godkände också Sune Aléns (Lib) förslag att man bör beakta genusperspektivet då man beviljar stöd till föreningar som av tradition lockar antingen mera flickor eller pojkar.