DELA
Foto: Heidi Hendersson

Stockholmsflyget ställs in – förhandlingar avbryts