DELA
Foto: Heidi Hendersson

Stockholmsflyget ställs in – förhandlingar avbryts

Flygtrafiken mellan Mariehamn och Stockholm som skulle ha inletts i dag ställs in efter att upphandlingen för den tillfälliga reguljära flygtrafiken avbrutits. Patienttransporterna till Åbo är fortsättningsvis tryggade.