DELA
Foto: Stefan Öhberg
"Att undersöka grön omställning och klimat kombinerat med köns- och genusperspektiv är ett växande område", säger utredaren Jimmy Sand.

Stereotyper om manligt och kvinnligt försvårar klimatarbete

Hur hänger klimat och genus ihop? Och hur ska man bryta ohållbara mönster? Det är frågor som utredaren Jimmy Sand tittar på. Han har nyligen varit på Åland för att föreläsa om ämnet inom ramarna för Bärkraft.– Det var diskussioner kring hur man ska arbeta med att förändra synen på exempelvis vad som är maskulint och feminint.