DELA

Statsåklagare tar över Paf-ärendet

Statsåklagare Tom Laitinen tar över åtalsprövningen i Paf-ärendet där spelbolaget misstänks för penningtvättsbrott. Han fick uppdraget i fredags av riksåklagare Matti Nissinen.
Redan i februari anhöll landskapsåklagarämbetet om att riksåklagaren skulle ge ärendet åt en åklagare med den specialkunskap som förutsätts när man beaktar ärendets karaktär och dess stora samhälleliga betydelse, som det heter i gårdagens pressmeddelande från landskapsåklagarämbetet.

Tom Laitinen blir den tredje åklagaren som kopplas in på det penningtvättsbrott som Paf och Anders Ingves, som var vd för Paf under de år de förskingrade pengarna spelades upp på Pafs onlinespel, misstänks för. Först hade Jens-Erik Budd hand om åtalsprövningen och sedan flyttades den över till Henrik Lindeman.

Det var Lindeman som anhöll om överflyttningen av åtalsprövningen till statsåklagaren.

– Det skedde på vårt initiativ. När den sista tilläggsutredningen var klar i februari fanns det ett tillräckligt underlag att fatta beslutet på och vi har avvaktat sedan dess enligt överenskommelse med riksåklagarämbetet. Jag ansåg att det här är ett ärende som borde handhas av en statsåklagare som är åklagare i de brottmål som från samhällets synpunkt är viktigast, säger han.

Läs mer i papperstidningen eller e-Nyan!