DELA
Foto: Erkki Santamala

Starkt resultat för Ålandsbanken

”Resultatmässigt ett av våra bästa kvartal någonsin”. Så beskriver Ålandsbankens vd och koncernchef Peter Wiklöf bankens halvårsrapport för perioden januari – juni 2019.

Jämfört med motsvarande period i fjol ökade bankens rörelseresultat med 7 procent till 14,5 miljoner euro. Periodens resultat hänförligt till aktieägarna ökade med 8 procent till 11,5 miljoner euro samtidigt som räntenettot minskade med 5 procent till 26,5 miljoner euro.

Bankens kostnader minskade med 3 procent till 49,4 miljoner euro

”Provisionsnettot och kostnaderna har utvecklats på ett tillfredsställande sätt. Räntenettot minskar på grund av sänkt risknivå där vi aktivt viktat ned utlåning till kommersiella fastigheter med högre marginal till förmån för utlåning till privatpersoner. Provisionsnettot har nu storleksmässigt passerat räntenettot, vilket visar på vår förmåga att skapa intäkter från mindre kapitalkrävande verksamhet.”, skriver Wiklöf.