DELA
Foto: Stefan Öhberg

Starkt kvartal för Ålandsbanken

Ålandsbankens rörelseresultat på 19,1 miljoner för årets tredje kvartal är en ökning med 72 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Delårsrapporten kom på tisdagsförmiddagen.

För årets tre första kvartal, januari-september, ökade rörelseresultatet med 17 procent till 41,5 miljoner euro (35,5). Exklusive försäljningsvinst föregående år ökade rörelseresultatet med 62 procent till 41,5 miljoner euro (25,7).

Kärnintäkterna i form av räntenetto, provisionsnetto och IT-intäkter ökade med 16 procent till 146,4 miljoner euro (125,8).

Kostnaderna ökade med 6 procent till 103,1 miljoner euro (97,7).

Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 2,0 miljoner euro (4,0) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,06 procent (0,12).

Resultatet per aktie ökade med 17 procent till 2,13 euro (1,82).

Kvartalsresultatet

Jämfört med det tredje kvartalet 2022 ökade rörelseresultatet i år med 72 procent till 19,1 miljoner.

Kärnintäkterna i form av räntenetto, provisionsnetto och IT-intäkter ökade med 23 procent till 52,1 miljoner euro (42,5).

Övriga intäkter, inklusive negativt nettoresultat finansiella poster, uppgick till – 0,9 miljoner euro (0,2).

Kostnaderna ökade med 3 procent till 31,5 miljoner euro (30,5).

Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 0,7 miljoner euro (1,1) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,06 procent (0,11).

”Resultatförbättringen drivs primärt av ett stigande räntenetto”, säger bankens vd och koncernchef Peter Wiklöf i ett pressmeddelande.

”Vi förväntar oss att den ränteuppgång som gynnat vårt räntenetto under de senaste kvartalen nu mattas av och att vi får se en stabilisering av räntenivåerna. Trots stigande räntor ser vi ännu inte någon försämrad kvalitet i vår kreditstock.”

Rörelseresultatet för 2023 beräknas bli väsentligt bättre än 2022.

Läs mer i onsdagens Nya Åland! (pd)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp