DELA
Badgäster i hästdroska vid Östra hamnen, mitten av 1890-talet. Ångarna vid bryggan är Åland och Skärgården.

Recension: Postmästarens skatt

Vilken skatt det här var! Postmästare Uno Godenhjelms betraktelser från den nyss myndiga staden, rapporterade i handskrivna Mariehamnsbladet och från 1882 under rubriken ”Mariehamnsposten” i Åbo Underrättelser.