DELA
Foto: Jonas Edsvik

Stadsstyrelsen bordlade det mesta

Stadsstyrelsen bordlade en rad ärenden på sitt möte på torsdagen. Båda ärenden gällande Mariebad, grundrenoveringen och upphandlingen, bordlades. På samma vis bordlades båda ärenden gällande en ny parkeringsnorm i Mariehamn.

Stadsstyrelsen skulle få information om treskiftesarbete inom äldreomsorgen av berörda tjänstemän. Ärendet bordlades, liksom behandlingen av en motion i samma ämne.

En del ärenden ajournerades till ett nytt möte i dag fredag. Ärendet om den nya planen för Svedenområdet i Mariehamn ska tas upp då, liksom skisserna för Ytternäs sportfält.

Ärendet som berör samordningen av Mariehamns energi och Mariehamns elnät, som just nu i första hand handlar om var det gemensamma bolaget ska husera, ajournerades till i dag.