DELA
Foto: Stefan Öhberg

Stadsborna nöjda med Mariehamn

I det stora hela är stadsborna väldigt nöjda med Mariehamn som stad.
Men betyget har sjunkit när det gäller stadens verksamhet och hur stadsborna ser på sina möjligheter att påverka.