DELA
Foto: Annika Orre

Stadsarkitekten bemöter kritiken

Fastighetsägare har reagerat kraftigt på stadsarkitektens insändare i torsdagens insändare där hon uttrycker oro över luckor i stadsbilden som kan uppkomma när det inte byggs på tomter som står tomma. Själv har hon svårt att förstå kritiken.
– Det var en uppmuntran.