DELA
Foto: <07_Bildrubrik>NYBYGGE Om förslaget till stadsplan godkäns får poliserna bygga till och Ömsen ett nytt bostadshus.

Klart för nytt vid bussplan

Ett större polishus och ett nytt bostadshus.

Förslaget till ändring av stadsplan öster om bussplan är klart.
Ålands ömsesidiga försäkringsbolag, som äger både polishusets tomt i Mariehamn och den intill på norra sidan, har anhållit om att mark överförs från den ena tomten till den andra och att byggnadsrätten utökas.

Både exploaterings och byggnadsrätten höjs och den maximala byggnadshöjden mot Strandgatan föreslås bli tre och en halv våning medan det mot Servicegatan bara tillåts två våningar.

Grannar till tomterna var inte helt tillfredsställda med förslaget då stadsarkitektkansliet i februari ordnade ett samrådsmöte. Man tycker bland annat att väggen mot norr blir tråkig eftersom den i egenskap av brandmur bör vara fönsterlös och man är också rädd för att nya högre hus skall stjäla solen från balkongerna.

Stadsutvecklingsnämnden behandlar förslaget nästa vecka. Om det godkänns går det vidare till fullmäktige.