DELA
Foto: Jonas Edsvik

Staden vill ändra taxan för barnomsorg

Avgifterna för barnomsorg och fritidshem i Mariehamn ska harmoniseras och familjerna ska få välja barnomsorg på 80 procent. Samtidigt höjs maxtaxan för barnomsorgen med 20 euro, medan fritidshemsavgiften blir snäppet billigare.