DELA
Foto: Jonas Edsvik
Staden räknar med att ungefär hälften av familjerna ska välja barnomsorg på 80 procent, om den föreslagna ändringen av taxan för barnomsorgstaxan blir verklighet nästa år. För familjer som väljer 80-alternativet blir det ingen avgiftsökning, men för en heltidsplats stiger avgiften med 20 euro per månad.

Staden vill ändra taxan för barnomsorg

Avgifterna för barnomsorg och fritidshem i Mariehamn ska harmoniseras och familjerna ska få välja barnomsorg på 80 procent. Samtidigt höjs maxtaxan för barnomsorgen med 20 euro, medan fritidshemsavgiften blir snäppet billigare.