DELA
Foto: Stefan Öhberg

Sjömän fick rätt i tvist om avtal

Hovrätten ändrar tingsrättens beslut i två fall som rörde arbetsavtal för två sjömän anställda av landskapsregeringen.
– Snuttarbetsavtal är ett allmänt otyg på Åland, säger Marcus Måtar, ombud för båda sjömännen.