DELA

Staden bjuder ut Lotsbergstomter

Två höghustomter på Lotsberget i Mariehamn skall bjudas ut för ett minimipris på 609 223 respektive 531 830 euro. Det föreslår infrastrukturdirektör Kai Söderlund inför infrastrukturnämndens möte i morgon.

Ytterligare två tomter finns att sälja och Söderlund vill att nämnden tar ställning till dels när det skall ske och dels till de föreslagna minimiprisen på 690 240 och 552 192 euro. (tt-s)