DELA
Foto: Fredrik Axelsson

Stabilt resultat för Andelsbanken

Rörelsevinsten för Andelsbanken för Åland under årets första månader har minskat något jämfört med samma period 2015. Detta år uppgick den till 2,6 miljoner euro jämfört med 2,9 miljoner i fjol, skriver banken i sin delårsrapport.

Man har haft en stark tillströmning av ägarkunder, sedan första halva av fjolåret har antalet ägarkunder ökat med 460 till 6 606.

Kreditstocken har ökat med 12,5 procent från samma period i fjol och uppgår nu till 342,7 miljoner euro. 70 procent av kreditstocken rör privatkunder och resten kommer från finansiering till företag.

Läs mer i morgondagens Nya Åland.