DELA
Foto: Oliver Nyholm

Lägre driftskostnader bra för Viking Lines resultat

Lägre driftskostnader är den främsta orsaken till att Viking Line-koncernens rörelseresultat för det första halvåret 2015 har förbättrats jämfört med samma period i fjol.

Driftskostnaderna minskade med drygt sex miljoner euro till 163,1 miljoner.

Viking Lines halvårsrapport visar ett rörelseresultat på -7,6 miljoner euro.  Siffran för motsvarande period i fjol var -12,5 miljoner.

Resultatet före skatter blev -7,7 miljoner (jämfört med -17,6 miljoner första halvåret 2014) och resultatet efter skatter blev minus 5,7 miljoner.

Det är det bästa resultatet för det första halvåret sedan Viking Line gick över till kalenderårsredovisning 2010, säger vdn Jan Hanses.

– Visst är jag tillfreds med att vi lyckats förbättra resultatet till den här nivån. Utmaningen är att vi har en lågkonjunktur och att folk håller i sin konsumtion. Vårt mål är att öka omsättningen och försäljningen, och det har vi sett tecken på mot slutet av den här perioden.

Styrelsen räknar med att rörelseresultatet för hela 2015 blir blir bättre än för 2014. Då blev rörelseresultatet 13,7 miljoner.

- Det är klart att en stor del av resultatbildningen sker i juli-augusti, och i mindre mån på hösten, säger Jan Hanses.

Koncernen omsatte 239 miljoner det första halvåret.

Så här skriver rederiet i rapporten:

– De poster som minskade mest var bunkerkostnader och kostnader för löner och anställningsförmåner. Bunkerkostnadernas minskning förklaras av genomsnittligt lägre bunkerpriser i kombination med koncernens fortsatta arbete med optimering av fartygens bunkerförbrukning. Kostnader för löner och anställningsförmåner minskade med 2,9 Meur motsvarande 4,8 procent.

– Under det andra kvartalet 1 april – 30 juni 2015 minskade koncernens omsättning med 2,5 % till 134,1 Meur jämfört med motsvarande kvartal 2014 (137,5 Meur 1 april – 30 juni 2014). Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till 2,3 Meur (4,5 Meur).

Knappt tre miljoner passagerare reste med Viking Line det första halvåret 2015. Det är en liten minskning jämfört med första halvåret 2014.