DELA

Språkliga lagbrott inom flera områden

Hälso- och sjukvården. De statligt anställda. Polisen.

Många drabbas då Finland inte följer språklagen.
Hur förverkligas de språkliga rättigheterna i Finland och hur tillämpas språklagstiftningen? Det undrar justitieministeriet i Helsingfors. Det utlåtande de får från Åland är långt.

Landskapsregeringen listar de problem som finns inom offentliga sektorer. ÅHS har till exempel problem med att handboken för företagshälsovård är inte översatt.

Mycket av den information på den nationella hälsovårdssajten Kanta.fi som riktar sig till sjukvårdspersonal finns bara på finska. Samma gäller för delar av informationen på Valvira.fi.

Patienter som remitteras till sjukvård i riket får inte heller alltid den service på svenska de har rätt till enligt lag.

ÅHS följer vartannat år upp de språkliga erfarenheterna genom en enkät till alla som skickats iväg på remiss. 2015 var 78 procent nöjda med hur vården fungerade språkligt.

– År 2013 var motsvarande siffra 82 procent. Trots att språksituationen kan ses som någorlunda tillfredsställande vid de anlitade sjukhusen hyser landskapsregeringen oro för den framtida utvecklingen, skriver landskapet i sitt utlåtande.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!