DELA
Foto: Jonas Edsvik

Spärrlista i stället för blockering bra för Paf

Inrikesministeriet har skickat ut ett förslag till ny lotterilag på remiss. Förslaget är positivt för Åland eftersom man i stället för en geoblockering nu planerar gå in för en spärrlista.
Det betyder att finländare kan fortsätta spela hos Paf – en förutsättning för att dela ut Paf-medel till tredje sektorn i dagens storleksordning.