DELA
Foto:

Socialnämnd totalsågar lagförslag om hemvårdsstöd

Förslaget till ny lag om hemvårdsstöd missar helt målet, anser stadens socialnämnd som vill att stödet ska bygga på ett jämnt vårdnadsuttag mellan föräldrarna tills barnet fyller två år.
Avsikten var att skapa ett mera jämställt stöd mellan föräldrarna, men av detta syns väldigt lite i lagförslaget, anser nämnden i sitt utlåtande.

I fjol tog tar bara 8 procent av papporna ut hemvårdsstöd på Åland, visar statistiken. I Lumparland, Lemland och Saltvik betalas ett högre hemvårdsstöd än i Mariehamn, men papporna är ungefär lika få också i de kommunerna – 6 % av papporna i Lumparland, 10,5 % i Lemland och 13 % i Saltvik.

I Mariehamn lyfte knappt 9 % av papporna hemvårdsstöd under 2014.

Socialnämnden poängterar målet med ett jämlikt system: Jämställt uttag av föräldra- och vårdledighet är en viktig nyckel till ett mer jämställt arbetsliv.

I detaljmotiveringarna till lagförslaget finns detta med – så heter det till exempel att män som vårdnadshavare ska ta större del i arbetet med barn och i det oavlönade hemarbetet, att männens arbetsgivare får en signal om att det är viktigt att papporna aktivare deltar i vårdnaden av sina barn och att arbetsgivaren inte kan utgå från att mammorna kommer att stanna hemma.

Läs mer i papperstidningen!