DELA
Foto: Emma Harald

Social- och hälsovårdsministeriet har svarat – testkostnader ska ersättas

I dag svarade Social- och hälsovårdsministeriet på landskapsregeringens brev från den 15 juli. Landskapsregeringen begärde ett förhandsbesked om att Åland till hundra procent ska ersättas för alla direkta kostnader gällande covid-19 testning. Landskapsregeringen fick det svar de önskade.