DELA
Foto: Stefan Öhberg

Skyddande T-celler kvar 20 månader efter covidsmitta

Högt specialiserade T-celler finns kvar minst 20 månader efter covid-19. Det visar en studie från Göteborgs universitet. Det kan vara orsaken till varför återinfektion oftast är lindrig.

Nästan alla personer som infekterats med covid utvecklar snabbt T-celler, en typ av immunceller, som med hög precision bidrar till att eliminera virus. Det har dock hittills varit oklart hur länge dessa T-celler finns kvar i blodet när man väl har tillfrisknat. Kvarvarande T-celler som känner igen virus skulle kunna förklara varför återinfektion oftast blir lindrigare än den första infektionen.

En forskningsstudie från Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset visar att personer som genomgått covid-19 bildar många typer av T-celler kort efter infektionen.

”Vissa av dessa T-celler inaktiveras inom några månader. En typ av T-celler, Th1-celler, förblir dock aktiva i åtminstone 20 månader”, skriver man i ett pressmeddelande.

Högt specialiserade förblir aktiva

Studien omfattade 81 blodprover från personer, medarbetare vid sjukhuset och universitetet, med mild covid-19.

– Kort efter covid-19 bildas flera typer av sars-cov-2-specifika T-celler, vilka sannolikt bidrar till att minska mängden virus och förhindrar att virus orsakar allvarlig sjukdom. Vi fann att vissa typer av T-celler försvann efter två-tre månader, men att högt specialiserade Th1-celler sannolikt förblir aktiva flera år efter infektionen, säger Anna Martner, docent i immunologi, som leder den forskargrupp som genomfört studien.

Kan förklara lindriga återinfektioner

Magnus Lindh, professor i virologi och överläkare vid avdelningen för klinisk mikrobiologi, menar att studien visar att vi har ett robust men också föränderligt immunförsvar.

– Studiens viktigaste fynd är att Th1-celler kvarstår långt efter infektionen. Det skydd dessa celler förmedlar tycks inte vara tillräckligt för att förhindra en andra infektion, men att T-celler som känner igen sars-cov-2 finns kvar förklarar sannolikt varför återinfektioner sällan ger allvarlig eller livshotande sjukdom.