DELA
Foto: Stefan Öhberg

Smittsam sjukdom bland Lilla holmens fåglar

Det är inte längre aktuellt att sälja Lilla holmens tropiska fåglar till djurparker. Veterinärprover visar på den smittsamma fågelsjukdomen PBFD, och nu är förslaget att verksamheten avvecklas redan efter sommaren.

Nya Åland har skrivit om den planerade avvecklingen av fågelhuset och de tropiska fåglarna på Lilla holmen i flera omgångar. Tidigare i våras beslutade man att lämna tillbaka de fåglar som varit privatägda och försöka sälja andra fåglar till djurparker. Antalet fåglar som är kvar i fågelhuset har nu minskat från 95 till 74.

Högholmen i Helsingfors hade visat intresse för att köpa en större mängd av fåglarna, förutsatt att de var friska. Men nu visar provtagningar efter veterinärundersökningar att sex av 15 provtagna fåglar har näbb- och fjädersjukdomen PBFD (psittacine beak and feather disease). Dvärgpapegojor är i allmänhet bara bärare av sjukdomen och blir inte sjuka själva, men däremot är risken stor att de smittar andra fåglar.

”I praktiken betyder detta att man måste utgå från att alla fåglar på Lilla holmen bär på sjukdomen”, skriver veterinären Marie Prokupek i sitt utlåtande.

Hon konstaterar dock att inga fåglar visar tecken på akut sjukdom. Hennes bedömning är att fåglarna kan säljas vidare till privatpersoner som inte har fåglar sedan tidigare, så länge man är medveten om sjukdomen. Det är dock en ihärdig sjukdom att bli av med som kräver särskild sanering.

”Svår och utdragen process”

Tf samhällstekniska chefen Håkan Lindén skriver i sin beredning att det kan bli en svår och utdragen process att försöka sälja de 74 fåglarna, med tanke på sjukdomen, till privatpersoner. Ett alternativ vore att skänka dem gratis.

”Med hänvisning till veterinärens utlåtande konstateras att fåglarna har en sjukdomsbild som gör att det inte är etiskt korrekt att hålla kvar verksamheten i avvaktan på att djuren avlider”, står det i beredningen.

Infrastrukturchefen Kai Söderlunds förslag inför infrastrukturmötet är att verksamheten i fågelhuset och djurpopulationen i det avslutas direkt efter sommaren.
Nya Åland har sökt både Håkan Lindén och Kai Söderlund, som båda var lediga på fredagen.