DELA
Foto: Prao/Rasmus Eklund
Staden reserverar 50 000 euro i nästa års budget för att rusta upp Lilla holmen. Bland annat ska påfåglarna få en större permanent bur. På grund av risk för fågelinfluensa kläcks nu äggen inomhus, vilket har gjort att påfåglarna inte präglas på Lilla holmen och att de rymmer oftare.

Paviljongen ska rivas och påfåglarna spärras in – här är planerna för Lilla holmen nästa år

Linna holmens paviljong ska rivas och ersättas med kafé. Påfåglarna ska få en ny, större bur där de ska hållas. Bland annat det budgeteras 50 000 euro för i nästa års budget för Mariehamn.