DELA

Smittad har rest med Silja Europa – THL varnar resenärer

En person som rest med Silja Europa till Tallinn den 30 juni och den 1 juli har haft milda symtom och rört sig i fartygets allmänna utrymmen under en längre tid. Nu uppmanar Institutet för hälsa och välfärd THL att den som rest med avgången att vara uppmärksam på möjliga coronavirussymtom som exempelvis feber och elller hosta och eller andnöd.

Även om man endast har milda symtom uppmanas man ta kontakt med sjukvården, för att bli testad. Om man har symtom ska man omgående testa sig. THL påminner om att man inte ska resa om man har symtom och att man inte ska ha närkontakt med andra människor.

Den aktuella färjavgången avgick från Helsingfors tisdagen den 30 juni klockan 18.30 och avgick tillbaka på onsdagen den 1 juli klockan 12.30.

THL skriver i ett pressmeddelande att flera fall har upptäckts där personer rest med kryssningsfartyg och senare konstaterats ha smitta, men att dessa personer i huvudsak undvikit att röra sig på båten eller haft endast ett fåtal närkontakter eller rört sig på ett sådant sätt att de som eventuellt exponerats har varit möjliga att identifiera. Den person som nu rest till Tallinn har avvikit från mönstret och det finns risk att andra exponerats för sjukdomen.