DELA
Foto: Jonas EdsvikREDOVISAD Slutrapporten för den stora ombyggnaden av hamnen är nu klar. Den visar att arbetet blev cirka 660 000 euro dyrare än man ursprungligen räknade med.

Slutnotan för hamnen över 10 miljoner

Ombyggnaden av Mariehamns hamn blev cirka 660 000 euro dyrare än beräknat.

Extra stål, balkar och pålning är huvudorsaken.
Siffrorna för den stora ombyggnaden av hamnen 2012 – 2013 har nu slutredovisats för politikerna i infrastrukturnämnden. Ur slutrapporten framgår att budgeten på 9,43 miljoner euro överskrids med cirka 660 000.

– Projektet har präglats av en mycket ansträngd tidtabell, speciellt eftersom projekteringen inte kunde påbörjas innan slutliga beslut fattats,  skriver infrastruktursektorn i sin beredning av ärendet.

– I inledningen fanns inte kompletta grundundersökningar, vilket ledde till ökat behov av pålning i förhållande till entreprenadprogrammet. En rälsbalk som inte fanns med i planerna tillkom. Vissa rivningsarbeten fanns inte med i planeringen och tilläggsstål tillkom utöver entreprenad.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!