DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>ISTÄCKE I slutet av mars brukar Slemmerns is gå numera. Men i går fick vi ingen is alls, för fjärde gången sedan 1958.

Slemmerns is lossar allt tidigare

Slemmern släpper sin vinteris allt tidigare.

Det visar statistik över Slemmerns islossning 1958-2015.

I år är det fjärde gången som det inte är någon is alls.
Trenden går från islossning i mitten av april till slutet av mars.

Lions Club på Åland har sedan 1958 ordnat tippning vad gäller islossningen på Slemmern. I år blir det ingen tippning, men väl något annat jippo.

Rekordåret vad gäller tidig islossning var i fjol. År 2014 skedde islossningen natten till onsdagen den 26 februari.

Islossningen i början av 1990-talet inträffade så tidigt som mars månad – med några få undantag. Medan den sedan dess har infunnit sig senare på våren – fortfarande med några undantag. Trenden, det vill säga medeltalet räknat år för år, ligger trots detta allt tidigare.

Åren 1961, 1973 samt 2008 ordnades ingen tävling på grund av brist på is, i diagrammet har datum för dessa år satts till 1 februari för att erhålla en obruten tidsserie.

Trendlinjen visar på en allt tidigare ankomst för våren och det även om man väljer att inte beakta 2008 års observation.

Inte heller 1990 ordnades någon tävling av Lions, det året inträffade islossningen den 20 februari.

För statistiken svarar Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub.