DELA

Skärgårdskommunerna i gemensamt brev: Släng förslaget för tvärgående i sopkorgen

Förkastligt. Motarbetar utvecklingen. Släng i sopkorgen. I en gemensam skrivelse till landskapsregeringen rasar representanter för de åländska skärgårskommunerna i hårda ordalag mot förslaget med specialtaxa för näringslivet på tvärgående linjen.