DELA
Foto: Einar Dahlén Hansson

Skyddszon runt Lilla Holmen hävd

Skyddszonen som funnits runt Lilla Holmen på grund av fågelinfluensan avvecklas helt.

Men området är fortfarande avspärrat för besökare.
Den 10 februari tog Evira beslutet att avveckla skyddszonen som funnits runt Lilla Holmen i Mariehamn. Beslutet meddelades i måndags den 20 februari.

– För hönsägarna betyder detta egentligen inte så mycket. Hönsen ska fortsättningsvis hållat inomhus på hela Åland, med all sannolikhet tills 31 maj, säger ministern med ansvar för social- och hälsovårdsfrågor, Wille Valve.

Det är flera år sedan Evira gick inför att höns ska hållas inomhus under mars till maj. Det är nämligen då som risken för fågelinfluensa är störst i och med att flyttfåglarna återvänder.

En skyddszon kan upphävas då det gått minst 21 dygn efter att den infekterade platsen rengjorts, enligt Evira. Dessutom ska fågenlinfluensakontrollerna och undersökningarna som gjorts inom skyddszonen vara negativa.

Däremot är Lilla Holmen fortsättningsvis avspärrat för besökare.

– Det stämmer att skyddszonen upphävts men däremot så är inte spärrbeslutet upphävt, säger chefen på miljöbyrån Helena Blomqvist.

– Förhoppningsvis får man gå dit igen snart, men det finns inget beslut om det ännu, säger hon.