DELA

Skolor kraftsamlar för att dämpa elevers stress

Övernäs och Strandnäs skolor tar fram strategiska åtgärdsprogram för att minska elevernas stress över skolarbetet. Enkätresultaten från Hälsa i skolan visar att det är särskilt flickor i högstadieåldern som mår dåligt över skolarbetet. Det vill man få bukt med genom att gå direkt till källan – eleverna själva. – Det är jätteviktigt att de känner sig inkluderade och vi kan dra lärdom av elevernas åsikter och kloka tankar, säger Anders Eriksson, rektor på Övernäs skola.