DELA

Skolan kvar på Sottunga

Av allt att döma kommer skolan i Sottunga att i höst fortsätta som nu, med undervisning vissa dagar i Föglö.

Den bedömningen gör kommunstyrelsens ordförande Björn Rönnlöf.

Just nu har skolan tre elever, varav två slutar till sommaren.

– Vår budget visar 121 000 euro i underskott, men vi är vid god kassa, säger han. Vi har råd med både skola och åldringsvård.

Det är åldringsvården som är den stora osäkerhetsfaktorn i kommunen, som har många åldringar. Om behovet av institutionsvård ökar, ökar samtidigt utgifterna.

– Men kassan är god i dag, intygar Björn Rönnlöf, en av kommunens exakt 100 invånare. (ka-f)