DELA
Foto: (Kopia av) Ålands tingsrätt

Lapposkjutningen i rätten i dag